15.6.2015. JAVNI POZIV za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Klinča Sela za 2014. godinu

Temeljem članka 5. Odluke o kriterijima i načinu dodjele javnih priznanja i nagrada Općine Klinča Sela («Glasnik Zagrebačke županije» broj 23/09), Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Klinča Sela, dana 12. 6. 2015. godine objavljuje
JAVNI POZIV
za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja
Općine Klinča Sela za 2014. godinu

I. Pozivaju se članovi općinskog vijeća Općine Klinča Sela, općinski načelnik, udruge i neprofitne organizacije koje djeluju na području Općine Klinča Sela te fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Općine Klinča Sela da, ukoliko imaju prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Klinča Sela, dostave svoje prijedloge do 30. 6. 2015. godine.

II. Prijedlog za dodjelu javnog priznanja mora biti pismeno obrazložen i sadržavati slijedeće:
a) za pojedince
- životopis
- tijek rada i ostvarenih rezultata u godini za koju se dodjeljuje javno priznanje,
- temeljito obrazloženje razloga predlaganja
- podmirene financijske obveze prema Općini
b) za pravne osobe
- osnovne podatke o ustroju i djelatnosti
- ostvarene rezultate rada i poslovanja u godini za koju se dodjeljuje priznanje
- temeljito obrazloženje razloga predlaganja
- podmirene financijske obveze prema Općini

III. Kriteriji za dodjelu godišnjih javnih priznanja:

a) za pojedince
- da se radi o pojedincima koji su tijekom godine za koju se dodjeljuje priznanje ostvarili
izuzetne radne rezultate ili dali doprinos unapređenju stanja, odnosno promicanju
pojedinih područja društvenog i gospodarskog života Općine, doprinos međunarodnom
ugledu i promidžbi Općine
- da se radi o pojedincima koji u svojoj životnoj i radnoj sredini uživaju ugled uzornog
djelatnika i stručnjaka, te vrijednog i čestitog čovjeka i građanina

b) za pravne osobe
- da su tijekom godine za koju se dodjeljuje priznanje ostvarili izuzetne poslovne i druge
rezultate trajne vrijednosti u gospodarskom ili društvenom razvitku Općine i doprinijeli
međunarodnoj promidžbi i ugledu Općine.

IV. Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja dostavljaju se Povjerenstvu za dodjelu javnih
priznanja na adresu Općina Klinča Sela, Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja,
Karlovačka 28E, Klinča Sela, putem pošte ili osobno radnim danom od 8.00 do 15.00 sati.

V. Nepravodobni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.
POVJERENSTVO ZA DODJELU
JAVNIH PRIZNANJA
Predsjednik
Stjepan Kupres

8.6.2015. OKIĆKI DAN-OKIĆKE TREŠNJE 2015.

HRVATSKO SELJAČKO PJEVAČKO DRUŠTVO
"DR. ANTUN RADIĆ- OKIĆ"
Poziva vas na kulturno-umjetničku svečanost
OKIĆKI DAN – OKIĆKE TREŠNJE
koja će se održati u subotu 13. lipnja 2015. godine
ispred Osnovne škole u Repišću s početkom u 18,00 sati.
Po završetku kulturno-umjetničkog programa
zabavljat će vas
GRUPA
P L I M A

25.5.2015. Postavljena svjetlosna prometna signalizacija kod skretanja za naselje Goli Vrh

Vozače koji se, vozeći državnom cestom D1 kroz naselje Klinča Sela, približavaju skretanju za naselje Goli Vrh, odnedavno, da uspore i voze opreznije, poziva novopostavljena svjetlosna signalizacija.
„Oprez pješački prijelaz“ pali se na svjetlosnom znaku postavljenom uz rub kolnika i to obostrano tako da upozorava vozače u oba smjera.
Riječ je o svjetlosnom znaku koji su na zahtjev Općine Klinča Sela postavile Hrvatske ceste, budući da se radi o državnoj cesti.
Općina Klinča Sela vodi brigu da se na svim našim lokalnim nerazvrstanim cestama, odnosno na županijskim i državnoj cesti, naročito tamo gdje su ustanove i gdje se kreću najmlađi sudionicu u prometu – a to su djeca, poveća sigurnost u prometu – istaknuo je načelnik gosp. Miljenko Vučković te zahvalio Hrvatskim cestama što prate općinske planove i programe.

19.5.2015. Održan sajam mogućnosti u Klinča Selu

U petak, 15. svibnja 2015. od 9 do 12 sati u Klinča Selu održan je Sajam mogućnosti u sklopu preventivnog programa Zajedno više možemo u organizaciji Policijske uprave Zagrebačke i Policijske postaje Jastrebarsko. Na sajmu mogućnosti djeci su se predstavaljale udruge s područja naše i susjednih općina i gradova.
Sajam je održan pod pokroviteljstvom Općine Klinča Sela i Komunalnog poduzeća iz Klinča Sela. Sve je bilo spremno za događanja na školskom igralištu ali je nažalost loše vrijeme spriječilo tu mogućnost tako da je sajam preseljen u Društveni dom Klinča Sela.
Tristotinjak učenika iz osnovnih škola iz Jastrebarskog, Pisarovine, Krašića i Klinča Sela ipak se i u zatvorenom prostoru dobro zabavilo i upoznalo s raznim mogućnostima korištenja slobodnog vremena. Možda se upravo ovdje u nekima probudila želja za planinarenjem, muziciranjem u glazbenoj školi, treniranjem karatea ili drugim zanimanjima i mogućnostima koje su ponuđena na Sajmu.
Kiša se ipak malo smilovala pa je održana i planirana utrka u kojoj je sudjelovalo sedamdesetak učenika koji su svi dobili majice koje je donirala Općina Klinča Sela.Sljedeći Sajam mogućnosti u Klinča Selima je na redu za 4 godine, naravno svi vjerujemo u prostoru nove škole a u slučaju kiše dobro bi došla dvorana čemu se također nadamo da će biti tamo do toga događaja.
 

13.5.2015. JAVNI POZIV-evidentiranje nerazvrstanih cesta

 Kojim OPĆINA KLINČA SELA, Karlovačka 28E 10450 Jastrebarsko, Klinča-Sela, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanom cestom REPIŠĆE - BETER, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o početku postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u katastarskom operatu i upisu u zemljišne knjige u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja, na osnovu zakona o cestama NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14.
Nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta;
CESTA REPIŠĆE BETER, k.o. OKić
MOLE SE VLASNICI I KORISNICI NEKRETNINA UZ NERAZVRSTANU CESTU DA OZNAČE SVOJE GRANICE POSJEDA (MEĐE) PREMA CESTI!!!!!
na području premetne trase, u katastarskoj općini Okić.
Predstavnici pravne osobe koja upravlja nerazvrstanim cestama, OPĆINA KLINČA SELA dana 13.05.2015 u 13,00 sati započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena cesta, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Martina Lončarić dipl. ing. geod. predstavnika poduzeća GEO-LAND d.o.o., koji brinu da lomne točke granica zemljišta budu ispravno obilježene.
Snimanje će se izvršiti od 13. 05. 2015 do 22.05.2015. Snimanje izvodi geodetska firma GEO-LAND d.o.o..
Nositelji prava na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojemu je izvedena cesta mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja u geodetskom uredu „GEO-LAND“, A. Mihanovića 14A Jastrebarsko, radnim danom od 8,00 do 12,00, u vremenu od 22.05.2015. do 29.05.2015. uz predhodni dogovor na broj telefona 098/233-519 (Martin Lončarić).
Načelnik općine:
Miljenko Vučković
 

12.5.2015. Klinčaselski hrvači i dalje nižu uspjehe

Tokom travnja i početkom petog mjeseca hrvači su sudjelovali na četri turnira i osvojili sedam medalja.Prvo su 19.04.2015. god. mlađi i
stariji dječaci hrvali na prvenstvu grada Zagreba i Zagrebačke Županije.Bruno Čabula osvojio je zlato, Ivan Jurković i Filip Šimunović srebro, a Andrija Knezović broncu.Vikend nakon toga Antonio Kamenjašević hrvao je na jakom međunarodnom UWW turniru Trofej Jadrana i osvojio treće mjesto 03.05.2015. održalo se prvenstvo Hrvatske za Seniore. Iako je tek ulazno godište Juniora Antonio Kamenjašević odlučio je boriti se sa seniorima. Svi smo se nadali da bi Antonio mogao doći do neke medalje, ali nitko nije očekivao da će on suvremeno doći do prvog mjesta i zlatne medalje. Antonio je u nekoliko borbi pobjedio tehničkim tušem, odnosno prevelikom bodovnom razlikom. U finalu je bio sa domaćim predstavnikom Šokmanom iz Vindije, ali uz sve prljave poteze ipodršku domaće publike nije uspio ozbiljnije zaprjetiti Antoniu koji glatko pobjeđuje i postaje najmlađi Seniorski prvak Hrvatske.
Vikend nakon seniora održalo se prvenstvo Hrvatske za mlađe dječake.Bruno Čabula sa četri pobjede tušem obranio je naslov prvaka Hrvatske od prošle godine, te je postao prvak Hrvatske za mlađe dječake u kategoriji do 30 kg.Robert Hinek Delić i Bruno Pankretić predali su svoje borbe prije početka natjecanja zbog zdravstvenih problema.

5.5.2015. Lovačko društvo iz Okića na skupštini vratilo stari naziv društva

Uz podnošenja izvješća, diskusije o njima, njihovog usvajanja ili određivanja iznosa članarine,  lovačku skupštinu je  obilježilo i prilagođavanje rada Društva novom Zakonu o udrugama (NN 74/14) kao i Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14). Jednoglasnom odukom nazočnih skupštinara donesen je novi Statut Društva kao i interni normativni akti Društva, a koji iz tog Statuta proizlaze.
Najveću pozornost nazočnih ipak je pobudilo donošenje odluke o novom/starom nazivu Društva. Na prijedlog predsjednika – g. Antuna Domovića, jednoglasnom odlukom Skupštine vraćeno je staro ime društvu – Lovačko društvo „Fazan“ Okić, a donošenje takve odluke popraćeno je aklamativnim pljeskom kako samih lovaca tako i njihovih gostiju. Koliko je ta odluka bila važna pokazuju i dobro prikrivene suze radosnice u očima nekih članova s dugogodišnjim stažem u Društvu.
Tajnik Društva, Vjeran Stilinović, prof. predao je predsjedniku Društvu svoju donaciju u vidu uvezenih i katalogiziranih godišta lovačkih časopisa „Lovački vjesnik“, „Dobra kob“ i „Lovočuvar“, a knjižnicu Društva obogatio je i s još dva lovačka naslova.
Brojni gosti, među kojima ističemo načelnika općine Klinča Sela, g. Miljenka Vučkovića, biranim su se riječima obratili okićkim lovcima. Predstavnici brojnih udruga iz ovog našeg lijepog kraja isticali su slogu okićkih lovaca ali i njihovu važnost za očuvanje prirode u kojoj tako volimo uživati. Istovremeno su zahvalili na podršci koju su dobivali kad god su to zatražili posebno ističući kvalitetu lovačkih delicija kojima su bili počašćeni.
Da sve ne ostane samo na lijepim riječima, po završetku Skupštine pobrinuli su se sami lovci koji su za sve nazočne priredili i prigodni domjenak. Uz lovačke i nelovačke delicije te živu glazbu, zabava je trajala do izlaska sunca.
I na samom kraju moramo napomenuti još nešto. Za vrijeme same Skupštine, a potom i tijekom domjenka i zabave uporno se, poput crvene niti, među sugovornicima provlačila misao o tome kako lovci i lovstvo nemaju društveni ugled kakav zaslužuju. Slažemo se s tom konstatacijom. Ostaje nam samo da svojim nastojanjima i svojim rezultatima pokazujemo i dokazujemo da nismo samo oni koji nesmiljeno povlače obarače, već da prirodi s kojom živimo dajemo znatno više nego što od nje uzimamo.
 

5.5.2015. Bespovratna sredstva za energetsku obnovu obiteljskih kuća

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv fizičkim osobama za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća.
Sufinancirati će se Mjere energetske učinkovitosti, odnosno zamjena vanjske stolarije, povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice te ugradnja kondenzacijskog plinskog kotla. Također, sufinancirati će se i ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije poput sunčanih toplinskih pretvarača, kotlova na biomasu, fotonaponskih pretvarača i dizalica topline.
Prijašnjih godina Fond je program provodio u suradnji s jedinicama lokalne i regionalne samouprave, međutim od ove godine građani se sa svojim prijavama trebaju javljati direktno u Fond za zaštitu okoliša.
Sve informacije o Javnom pozivu, prijavni obrazac te popis certifikatora za Zagrebačku županiju možete vidjeti i preuzeti na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost www.fzoeu.hr.
Dostupan je i besplatni Info telefon Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: 0800 200 170.

27.4.2015. Povezivanje državne ceste D1 sa čvorom Donja Zdenčina na A1

Općina Klinča Sela ovih je dana Hrvatskim cestama uputila zahtjev za projektiranje ceste tzv. obilaznica koja bi povezivala državnu cestu D1 (Karlovačku cestu) sa čvorom Donja Zdenčina. Važnost ove planirane prometnice je u tome što će preuzeti sav gospodarski promet iz ovog dijela Županije odnosno Općina Pisarovina i Klinča Sela i dovesti ga do auto-ceste A1 bez opterećivanja lokalnog prometa.Poznato je da na Županijskoj cesti ŽC 3106 nema nadvožnjaka preko željezničke pruge u naselju Donja Zdenčina te da je na lokaciji postojećeg željezničkog prijelaza tehnički vrlo zahtjevno izvesti denivelirani prijelaz što  predstavlja još jedan od razloga za projektiranje nove prometnice.Navedeni prometni pravac predstavlja okosnicu gospodarskog razvoja Općine Klinča Sela tako i susjednih Općina te ga zajedno sa planiranom cestom čvor Donja Zdenčina – Općina Pisarovina (most na Kupi kod Lasinje) treba ga sagledavati kao jedinstvenu prometnu cjelinu.
Nadamo se da će i Hrvatske ceste prepoznati važnost planirane prometnice, udovoljiti našem zahtjevu, te u svom proračunu planirati sredstva za projektiranje cesta, a kasnije i za njenu izgradnju.

 

24.4.2015. Potpisan ugovor za nastavak radova na izgradnji nove Osnovne škole u Klinča Selima

Nakon provedenog ponovnog javnog natječaja  i odabira izvođača uskoro se očekuje nastavak odnosno završetak radova na zgradi nove osnovne škole u Klinča Selima.
Odabrani izvođač radova je tvrtka „Mešić com“ d.o.o. iz Zagreba čija ponuđena ukupna cijena s PDV-om iznosi 13.375.182,43 kuna. Udio Općine u financiranju je 10% odnosno 1.337.518,24 kuna (s PDV-om). Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sudjeluje sa 50%, a Zagrebačka županija sa 40% sredstava.
Prema potpisanom ugovoru radovi bi trebali započeti odmah po uvođenju u posao i biti završeni u roku od šest mjeseci, a što znači da bi se učenici u novu školu mogli useliti školske godine 2015/2016.

23.4.2015. Otrčan 32. kros Sportskih novosti

Kros Sportskih novosti, 32. po redu, održan je u nedjelju, 19. travnja, na zagrebačkom jezeru Bundek.
To je najmasovnija hrvatska atletska manifestacija mladih, natjecateljskog i rekreativnog karaktera, u organizaciji Sportskih novosti i Hrvatskog atletskog saveza, a pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
Na ovogodišnjem natjecanju sudjelovalo je oko 3000 učenika osnovnih i srednjih škola te studenata iz cijele Hrvatske.
Našu školu predstavljali su učenici sedmog i osmog razreda u obje konkurencije (muškoj i ženskoj) pod stručnim vodstvom profesora Vladimira Vujčeca.
Učenici su uspješno odradili natjecanje, ostvarili dobre rezultate i promovirali važnost sporta u svakodnevnom životu.
 

23.4.2015. Prof. Maja Slamar predstavila monografiju „Limena glazba u okićkom kraju – nekad i danas“

U subotu, 18. travnja 2015. godine u prostorijama Društvenog doma u Klinča Selima održano je predstavljanje monografije „Limena glazba u okićkom kraju – nekad i danas“.
Na predstavljanju monografije bili su prisutni brojni uzvanici, a o knjizi su govorili recenzenti: književnik i publicist prof. Nino Škrabe, ravnatelj naše Osnovne škole prof. Ivo Karača, ravnatelj Glazbene škole „Jastrebarsko“ i voditelj puhačkog orkestra DVD-a „Stankovo“ prof. Dragutin Fabijanić, predsjednik DVD-a „Stankovo“ Ignac Smetko te tajnik HSPD-a „Dr. Antun Radić – Okić“ Dragutin Kelečić.
Svoje čestite i osvrt na knjigu uputili su i gradonačelnik Grada Jastrebarsko Zvonimir Novosel, naš načelnik Miljenko Vučković te članovi njezine obitelji.
Trosatno predstavljanje monografije proteklo je u vrlo ugodnom i opuštenom druženju.

Iskrene čestitke i pohvale prof. Maji Slamar !
 

23.4.2015. Uređenje cvjetnih otoka i javnih površina na području Općine Klinča Sela

Komunalno Klinča Sela ovih je dana započelo s uređenjem javnih površina, košnjom i sadnjom cvjetnih otoka na području Općine Klinča Sela. Uređeni su cvjetni otoci na križanju Amruševe ulice i Karlovačke ceste, na Trgu Vlatka Mačeka u Kupincu i u naselju Kozlikovo.

21.4.2015. Jurjevo u Klinča Selu

KUD "KLINČA SELA" POZIVA VAS NA FOLKLORNU VEČER "JURJEVO"  U SUBOTU 25.04. S POČETKOM U 20 SATI U DRUŠTVENOM DOMU KLINČA SELO

21.4.2015. Dječja skupina KUD-a „ Seljačka sloga“ Kupinec plasirala se na Županijsku smotru dječjeg folklora

U petak 10. travnja u Jastrebarskom je održana Regionalna smotra dječjeg folklora. Prema procjeni članova komisije najboljima su proglašene dječje skupine KUD-a „Seljačka sloga“ Kupinec i KUD-a „Bratinečko srce“ Bratina, čime su se ujedno i plasirali na Županijsku smotru dječjeg folklora.
U subotu 11. travnja održana je Regionalna smotra izvornog i koreografiranog folklora. Kud „Seljačka sloga Kupinec sudjelovao je u obje kategorije predstavljajući pjesme i plesove svog kraja.
 

10.4.2015. JAVNI POZIV

kojim OPĆINA KLINČA SELA, Karlovačka 28E, Klinča Sela, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanom cestom CESTA ZA HALONJU U ZDENČINI, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o početku postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u katastarskom operatu i upisu u zemljišne knjige u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja.
Nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta;
1. CESTA ZA HALONJU U ZDENČINI cca dužina 2000 m
MOLE SE VLASNICI I KORISNICI NEKRETNINA UZ NERAZVRSTANE CESTE DA OZNAČE SVOJE GRANICE POSJEDA (MEĐE) PREMA CESTI!!!!! na području katastarske općine Zdenčina.

Predstavnici pravne osobe koja upravlja nerazvrstanim cestama, OPĆINA KLINČA SELA dana 13.04.2015 u 10,00 sati započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem su izgrađene ceste, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Martina Lončarić dipl. ing. geod. predstavnika poduzeća GEO-LAND d.o.o., koji brinu da lomne točke granica zemljišta budu ispravno obilježene.
Geodetsko snimanje će se izvršiti od 13.04.2015. do 17.04.2015.
Snimanje izvodi geodetska firma GEO-LAND d.o.o..
Nositelji prava na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojemu je izvedena cesta mogu obaviti uvid u geodetske elaborate izvedenog stanja u geodetskom uredu „GEO-LAND“, A. Mihanovića 14A Jastrebarsko, radnim danom od 8,00 do 12,00, u vremenu od 20.04.2015. do 23.04.2015. uz predhodni dogovor na broj telefona 098/233-519 (Martin Lončarić).
Načelnik Općine:
Miljenko Vučković, dipl.ing.
 

7.4.2015. Započeli proljetni radovi na održavanju

Nakon relativno duge i svakako oštre zime krenuli su proljetni radovi na području Općine Klinča Sela.Popravci nogostupa i  sanacije klizišta samo su dio radova koje treba napraviti nakon zime.Izvođač radova, Komunalno poduzeće Klinča Sela također se priprema za radove po zahtjevima mjesnih odbora.Radi se na sanacijama  poljskih puteva i iskopima  graba a uskoro kreče i uređenje okoliša i sadnja cvijeća u središnjem dijelu općine.  

3.4.2015. Čestitka

Sretan Uskrs i blagoslovljene uskrsne blagdane svim mještanima općine Klinča Sela želi Vijeće Općine Klinča Sela, načelnik i  djelatnici Općine.

20.3.2015. Odličan početak hrvača Hrvačkog kluba „Klinča Sela 1991“ u 2015. godini

Od početka 2015. godine hrvači Hrvačkog kluba „Klinča Sela 1991“ sudjelovali su na 6 natjecanja i osvojili 25 medalja.Najmlađi članovi Kluba sudjelovali su na prvenstvu klubova koje je održano 14. 2. 2015. godine u Zagrebu. Na tom natjecanju prva mjesta osvojili su: Teo Radman, Leo i Toni Hinek Delić, Matej Jurković, Andrija Jurakić i Niko Kamenjašević. Druga mjesta osvojili su: Ines Šimunović, Josip Jurakić, Ilijan Kamenjašević, Ian Budimir i Bruno Pankretić, a treća: Tin Budimir i David Šimunović.U organizaciji Zajednice sportskih udruga i saveza Zagrebačke županije 27. 02. 2015. godine u Velikoj Gorici održano je proglašenje najboljih sportaša Županije za 2014. godinu na kojem je naš hrvač Bruno Čabula dobio plaketu za mladu nadu Zagrebačke županije. Na svečanoj dodjeli bili su prisutni i predstavnici Sportske zajednice Općine Klinča Sela kao i predstavnik naše Općine.
Zadnji vikend u veljači istovremeno su se održavala tri natjecanja.
Antonio Kamenjašević i Dea Brezec hrvali su na međunarodnom turniru u Slovačkom gradu Nesvady i oboje su osvojili prvo mjesto i zlatnu medalju.
Hrvači Andrija Knezović i Filip Šimunović sudjelovali su na međunarodnom turniru u Sesvetskom Kraljevcu. Andrija je osvojio 5. mjesto, a Filip je diskvalificiran te nije ostvario plasman.
U Zagrebu je održano prvenstvo Županije za mlađe dječake i djevojčice na kojemu je Ines Šimunović osvojila zlatnu medalju, a Josip Jurakić srebrnu medalju.
U subotu, 07. 3. 2015. godine u Koprivnici održan je jedan od najjačih međunarodnih turnira za mlađe i starije dječake i djevojčice na kojem su hrvači iz Klinča Sela osvojili 7 medalja.
Prošlog vikenda održano je prvenstvo Hrvatske za juniore na kojem je Antonio Kamenjašević osvojio brončanu medalju.
Čestitke mladim sportašima!

 

17.3.2015. Poziv na sudjelovanje u humanitarnoj akciji roditelja nedonoščadi „Palčić gore“

Klub roditelja nedonoščadi „Palčići“ poziva sve pravne i fizičke osobe da se uključe u njihovu humanitarnu akciju“Palčić gore“, putem koje je do sada opremljeno 18 rodilišta i neonatologija širom Republike Hrvatske. Svi članovi kluba su volonteri, nemaju zaposlenih te se financiraju uz pomoć sponzora i donatora koji prepoznaju njihov rad.Općina Klinča Sela također je podržala ovu hvalevrijednu inicijativu, stoga pozivamo i Vas da se uključite kupnjom majica s logom akcije „Palčić gore“. Udruga vam nudi tisak vašeg loga/slogana na tu istu majicu. Cijena majice je 75 kn+PDV. Kupiti se može neograničeni broj. Ako kupite 10 ili više majica, uvrstit će vas na svoju listu donatora na web stranici.Narudžbu možete ostvariti putem e maila: natalija@media-plus.info ili na broj 091 321 5926
Uključite se, učinite nešto za male borce, naša snaga je njihova hrabrost!

Anketa

Smatrate li razvoj projekta "Zeleni Grad Kupinec" pozitivnim za ukupni razvoj Općine Klinča Sela?  

Najčitanije novosti