11.9.2015. Upis djece u program predškole za školsku godinu 2015./2016.

R E P U B L I K A H R V A T S K A
DJEČJI VRTIĆ DIDI
KRAŠIĆ 4D
10 454 KRAŠIĆ


KLASA: 601-08/15-01/01
URBROJ: 238-125-01-15/355
Krašić, 9.rujna 2015.godine


Na temelju članka 23. a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 94/13), te članka 1. stavka 2. Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14), Dječji vrtić Didi, Krašić 4d, Krašić daje sljedeću


O B A V I J E S T

o upisu djece u program predškole za školsku godinu 2015./2016. na području
Općine Klinča Sela

Upis djece u program predškole za školsku godinu 2015/2016. održat će se u Područnom objektu „Palčica“ Zagrebačka 8, Klinča Sela

na roditeljskom sastanku 21.09.2015.godine u 17 h

U program predškole upisivati će se djeca koja su rođena u periodu od 01. travnja 2009. godine do 31.03.2010. godine.

Iznimno, na zahtjev roditelja/staratelja u program predškole se može upisati i dijete koje Rješenjem Ureda državne uprave, Službe za društvene djelatnosti, Ispostave Jastrebarsko , ima odgodu upisa u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2015./2016.

Dokumentacija potrebna za upis je sljedeća:

1. Preslika domovnice djeteta
2. Preslika rodnog lista djeteta
3. Potvrda o prebivalištu djeteta
4. Liječnička potvrda nadležnog liječnika o zdravstvenoj sposobnosti djeteta


Pojedinačne obavijesti roditelji/staratelji mogu dobiti na brojeve telefona Uprave vrtića
01/2750-912 ili 098/382-538.                                                                                                                                                                                               RAVNATELJICA:
                                                                                                                                                                                                 Karmen Pavlic

10.9.2015. Svečano obilježen Dan Općine Klinča Sela

Polaganjem vijenca i paljenjem svijeća svim poginulima za Domovinu pod križem na groblju u Klinča Selu, u utorak 08. 9. 2015. godine počelo je obilježavanje Dana Općine Klinča Sela i blagdana Male gospe.
Prigodom Dana Općine Klinča Sela u Društvenom domu Klinča Sela svečano je otvoren Klub za zapošljavanje. Klub je otvoren u sklopu projekta EDUKA kojemu je cilj razvitak i napredak lokalne zajednice s naglaskom prvenstveno na povećanje zapošljivosti stanovnika s područja Općine Klinča Sela i Pisarovina. Općina Pisarovina jedan je od partnera u projektu. Vrpcu su simbolično prerezali župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić i načelnik Općine Klinča Sela Miljenko Vučković. Zadovoljan ovakvim inicijativama malih općina s područja Zagrebačke županije župan je naglasio kako je svaki projekt koji za svrhu ima povećanje broja zaposlenih dobrodošao.
Koordinatorica Kluba Sandra Turkanović pozvala je sve zainteresirane da se jave radnim danom od 7,30 do 15,30 sati u prostorije Kluba u Društvenom domu Klinča Sela ili u istom terminu, od utorka do četvrtka u prostorije Stare škole u Pisarovini. Sve informacije o Klubu za zapošljavanje kao i kontakt podatke možete pronaći i na internetskoj stranici projekta EDUKA – www.eduka.hr.
Svečanom obilježavanju Dana Općine Klinča Sela nazočili su župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić, predsjednik Skupštine Zagrebačke županije Dražen Bošnjaković koji je ujedno bio i izaslanik Tomislava Karamarka, gradonačelnici i načelnici susjednih gradova i općina te ostali brojni gosti.
U svom pozdravnom govoru načelnik Miljenko Vučković između ostalog je rekao da Općina još uvijek nema financijskih problema te da se za financiranje razvojnih projekata okrenula europskim fondovima. Jedan od njih je projekt  Poboljšanje sustava vodoopskrbe i odvodnje Općine Klinča Sela za koji se trenutno radi Studija izvodljivosti te idejni i glavni projekt sustava javne odvodnje. Projektom se planira izgraditi oko 38 km kanalizacijske mreže i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda a ukupna investicija iznosila bi 38 milijuna kuna.
Načelnik je govorio i o dugo pripremanoj investiciji u Gospodarskoj zoni Kupinec tzv. Zeleni grad Kupinec. Trenutno se do ove zone projektira pristupna cesta, zajedno s pripadajućom infrastrukturom. Građevinska dozvola trebala bi biti ishođena do kraja ove godine. Vlasnici zemljišta, tvrtka EELD International Croatia u Zeleni grad planira investirati 1,2 milijarde eura.
Na svečanoj sjednici su uručena i javna priznanja koja su primili tvrtka „Sinusmatik“ d.o.o. iz Golog Vrha, Automehaničarska radiona „Saki“ iz Klinča Sela, Autoelektričarski obrt „Vidalin“ iz Gornje Zdenčine, Josip Peršin iz Betra, Halinčić Vedrana iz Klinča Sela te Domagoj Uremović iz Gornje Zdenčine.

 

10.9.2015. Poboljšanje sustava vodoopskrbe i odvodnje Općine Klinča Sela

Projekt „Poboljšanje sustava vodoopskrbe i odvodnje Općine Klinča Sela“ jedan je od većih infrastrukturnih projekata u regiji, koji će se sufinancirat sredstvima Europske unije.
U tijeku je izrada studije izvodljivosti nakon koje slijedi izrada Aplikacije prijave projekta kojom će se osigurati financijska sredstva od strane Kohezijskog fonda Europske unije u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014. – 2020. i nadležnog Ministarstva. Usporedno sa izradom studije izvodljivosti provodi se i izrada idejnog i glavnog projekata sustava javne odvodnje. Projektom se planira izgraditi oko 38 km kanalizacijske mreže i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 3.000/9.000 ES.
Projekt će pridonijeti strateškim ciljevima Strategije upravljanja vodama koju je Hrvatski sabor usvojio 15. srpnja 2008. (NN 91/08), poput povećanja razine priključenosti stanovništva na javne sustave odvodnje, izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, unapređivanje kakvoće vode i povećanja priključenosti na sustave javne vodoopskrbe. Pored toga, pridonijet će i usklađivanju s pravnom stečevinom EU-a vezanom u Okvirnu direktivu o vodama i Direktivu o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda.
Procijenjena vrijednost izgradnje cjelovitog sustava gospodarenja otpadnim vodama na području aglomeracije Donja Zdenčina sa naseljima Beter, Donja Purgarija, Donja Zdenčina, Goli Vrh, Gonjeva, Gornja Purgarija, Gornja Zdenčina, Klinča Sela, Kozlikovo, Kupinec, Novo Selo Okićko, Poljanica Okićka, Repišće i Tržić iznosi 4.694.000 EUR. Konačni rok za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadnim vodama je 31.12.2023. god.
 

28.8.2015. POZIV PODUZETNICIMA S PODRUČJA OPĆINE KLINČA SELA

Općina Klinča Sela, u svrhu poticanja i pružanja podrške razvoju poduzetništva, poziva sve poduzetnike sa svog područja, zainteresirane za predstavljanje svoje djelatnosti na službenoj internetskoj stranici Općine Klinča Sela, da nam se jave.
Pošaljite nam, u obliku kraćeg teksta, informacije o Vašoj tvrtki, obrtu ili OPG-u (o djelatnosti kojom se bavite, Vašim proizvodima odnosno uslugama), adresu, kontakt podatke: telefon/mobitel, e-mail i web stranicu, logotip te jednu reprezentativnu fotografiju. Svaka tvrtka/obrt/OPG dobit će svoju besplatnu zasebnu podstranicu u okviru službene internetske stranice Općine Klinča Sela na kojoj će biti predstavljena kroz navedene informacije.
Sve zainteresirane poduzetnike molimo da nam tražene podatke pošalju na e-mail: euprojekti@klinca-sela.hr. 
NAČELNIK
OPĆINE KLINČA SELA
Miljenko Vučković, dipl.ing.
 

28.8.2015. Nastavak projekta „Zeleni grad Kupinec“

Uprava fonda EELD International Croatia i predstavnici tvrtke „Stimar“ u srijedu, 26. kolovoza 2015. godine posjetili su Općinu Klinča Sela.
Tom prilikom sa načelnikom Općine Miljenkom Vučkovićem razgovarali su o daljnjim ulaganjima u projekat „Zeleni grad Kupinec“. Prvenstveno je bilo govora o ulaganjima u energetsku infrastrukturu te o pristupnoj prometnici do lokacije zemljišta od 2,3 milijuna kvadrata koje je u potpunosti u vlasništvu Fonda i za koje je donešen Urbanistički plan uređenja.Nakon uspješno završenog projekta kraj Varaždina (Lumini shopping centar) EELD kreće u razvoj investicije u Kupincu. Projektiranje pristupne prometnice i izrada geodetskih podloga je u tijeku, a to zajednički financiraju Zagrebačka Županija i EELD International Croatia.
Daljnja suradnja na projektu „Zeleni grad Kupinec“ se nastavlja, a sve u cilju što skorijeg razvoja poslovne i stambene zone projekta.
 

11.8.2015. POZIV NA SUDJELOVANJE U RADU UDRUGE " EDUKA"


R E P U B L I K A H R V A T S K A
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KLINČA SELA
Klinča Sela, Karlovačka 28 E


POZIV NA SUDJELOVANJE U RADU UDRUGE EDUKA
Pozivamo sve zainteresirane stanovnike Općine Klinča Sela da se priključe radu novoosnovane udruge „ EDUKA“.
EDUKA je udruga koja se, kroz istoimeni projekt, bavi povećanjem zapošljivosti i konkurentnosti nezaposlenih osoba na tržištu rada osiguravanjem održivog sustava podrške pri zapošljavanju kroz osnivanje Kluba za zapošljavanje i razvoj vještina traženja posla.
Uz to, bavit će se i aktivnostima vezanim uz područja: poticanja razvoja lokalne zajednice u području održivog razvoja, socijalne skrbi, obrazovanja, zdravstva i gospodarstva, poticanja i pružanja podrške razvoju poduzetništva. poticanja mladih i starijih osoba na aktivno sudjelovanje u društvu, promicanja međusektorske suradnje u društvu, razvoja ruralnih zajednica, jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva, promicanja i zaštite ljudskih prava te poticanja volonterstva u lokalnoj zajednici.
Važan dio rada udruge čini priprema projekata za fondove Europske unije u okviru čega je predviđena i besplatna edukacija za pisanje projekata onih kandidata koji budu odabrani.
Sve zainteresirane molimo da se sa svojim idejama i prijedlozima projekata koji bi pridonijeli gore navedenim aktivnostima jave na broj telefona 01/ 6288 028 ili e-mail: euprojekti@klinca-sela.hr.
U svom iskazivanju interesa, molimo Vas da navedete svoje kontakt podatke i kratak opis projekta.


                                                                           NAČELNIK OPĆINE KLINČA SELA 
                                                                           Miljenko Vučković, dipl.ing.
 

4.8.2015. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti

Danas se s osobitim poštovanjem i ponosom sjećamo veličanstvene pobjede hrvatskog naroda u vojno redarstvenoj operaciji „Oluja“ kojom je pod suverenitet hrvatske države vraćen velik dio njenog teritorija okupiranog od strane velikosrpskog agresora i jugoslavenske narodne armije.

S neizmjernom zahvalnošću prisjećamo se svih hrvatskih branitelja, posebno onih koji su položili svoje živote u stvaranju suverene i samostalne Republike Hrvatske.

Zahvaljujući njima, njihovoj hrabrosti i odvažnosti, ovaj najslavniji dan novije hrvatske povijesti proslavljamo u miru, u slobodi i demokratskoj Republici Hrvatskoj koja je danas članica Europske unije gdje zauzima svoje mjestu u ravnopravnoj zajednici država i naroda.

Svim stanovnicima Općine Klinča Sela čestitam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti !

načelnik Miljenko Vučković

22.7.2015. JAVNI POZIV-evidentiranje nerazvrstane ceste KOZLIKOVO-GLOGOV GRM II

Kojim OPĆINA KLINČA SELA, Karlovačka 28E 10450 Jastrebarsko, Klinča-Sela, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanom cestom KOZLIKOVO – GLOGOV GRM II, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o početku postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u katastarskom operatu i upisu u zemljišne knjige u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja, na osnovu zakona o cestama NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14.
Nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta;
KOZLIKOVO – GLOGOV GRM II, k.o. OKić
MOLE SE VLASNICI I KORISNICI NEKRETNINA UZ NERAZVRSTANU CESTU DA OZNAČE SVOJE GRANICE POSJEDA (MEĐE) PREMA CESTI!!!!!
na području premetne trase, u katastarskoj općini Okić.
Predstavnici pravne osobe koja upravlja nerazvrstanim cestama, OPĆINA KLINČA SELA dana 27.07.2015 u 09,00 sati započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena cesta, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Martina Lončarić dipl. ing. geod. predstavnika poduzeća GEO-LAND d.o.o., koji brinu da lomne točke granica zemljišta budu ispravno obilježene.
Snimanje će se izvršiti od 27. 07. 2015 do 31.07.2015. Snimanje izvodi geodetska firma GEO-LAND d.o.o..
Nositelji prava na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojemu je izvedena cesta mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja u geodetskom uredu „GEO-LAND“, A. Mihanovića 14 Jastrebarsko, radnim danom od 8,00 do 12,00, u vremenu od 29.07.2015. do 10.08.2015. uz predhodni dogovor na broj telefona 098/233-519 (Martin Lončarić). 

                                                                                                                                                                                  Načelnik općine:
                                                                                                                                                                                 Miljenko Vučković

15.7.2015. 4. kolo Croatia Cup-a u daljinskom jahanju

Dana 11.07.2015. u Eko parku Kraš -Bratina u organizaciji konjičkog kluba AS-Klinča Sela održano je e 4. kolo Croatia Cup-a u daljinskom jahanju .Startalo je ukupno 25 jahača iz raznih djelova Hrvatske koji su uživali u preljepom krajoliku kroz koji su vodile dobro označene staze za utakmice od 80, 60 i 40 km, sa slijedećim rezultatima:
Na utakmici od 80 km u seniorskoj kategoriji pobjedio je Terlević Alen iz Pazinskog konjičkog kluba Soko .
Na utakmici od 60 km u juniorskoj konkurenciji pobjedio je Ivan Babić također iz Pazinskog konjičkog kluba Sokol, dok je drugo plasirana Mia Šelović iz Konjičkog kluba Bjelovar.Treće mjesto zauzela je Tina Jurković iz Pazinskog Sokola.
U seniorskoj konkurenciji na 60 km pobjedio je Milan Palčić iz kk AS-Klinča Sela ,druga je bila Una Carboni iz konjičkog kluba Magušar iz Tršča dok je treći bio Josip Bradvić iz kk As-Klinča Sela.
Od juniora 40 km najbrže je projahao Karlo Radetić iz Pazinskog Sokola dok je druga bila Tea Vitina iz konjičkog kluba Hrvatski Sokol Vukovje .Kao ekipe najbrže i najdalje projahali su članovi konjičkog kluba Soko iz Pazina , drugo mjesto pripalo je ekipi konjičkog kluba As-Klinča Sela a treće jahačima iz konjičkog kluba Magušar iz Tršća.
Suce i vručina nisu smetali dobro utreniranim konjima i jahačima koji su pokazali zavidnu spremnost i bez teškoća projahali zadanu stazu uz pomoć i bodrenje logistike i gledatelja koji su uživali kako u ovom sportskom događaju tako i mnogobrojnim sadržajima Ekoparka Kraš .

8.7.2015. Kreće izrada studijske i projektne dokumentacije za dogradnju sustava odvodnje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Općine Klinča Sela

Jučer je u prostorijama Općine Klinča Sela potpisan Ugovor za izradu studijske i projektne dokumentacije za dogradnju sustava odvodnje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Općine Klinča Sela.
Ugovor su potpisali gosp. Marko Bilobrk direktor „Vodovoda Klinča Sela“ d.o.o. i gosp. Jurica Mikulić direktor tvrtke „Ecoina“ d.o.o. iz Zagreba. Potpisivanju ugovora nazočili su i predstavnici Hrvatskih voda te naše Općine.
Izradom studijske i projektne dokumentacije omogućit će se prijava projekta dogradnje sustava odvodnje, te izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na financiranje korištenjem sredstava iz EU fondova.
Ugovor obuhvaća izradu studije izvodljivosti sa analizom troškova i koristi, procjenu utjecaja na okoliš, pripremu prijave projekta, geodetski elaborat, elaborat nepotpunog izvlaštenja, projektiranje idejnih projekata mreže sustava odvodnje te projektiranje glavnih projekata mreže sustava odvodnje.
Ugovorena vrijednost za izradu navedene studijske i projektne dokumentacije iznosi 2.420.875,00 kuna sa PDV-om.
Sredstva za financiranje realizacije cijelog Projekta osiguravaju se temeljem Sporazuma o financiranju zaključenim između Europske unije i Republike Hrvatske; Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovora o sufinanciranju potpisanih između „Vodovoda Klinča Sela“ d.o.o., Ministarstva poljoprivrede, Hrvatskih voda i sufinancijera projekta.
Krajnji rok ispunjenja ugovora je 30. 6. 2016. godine.
 

8.7.2015. Projekt ''Zaštita i očuvanje bijele rode'' u 2015. godini

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Zagrebačka županija osigurali su i u 2015. godini sredstva za provedbu projekta ''Zaštita i očuvanje bijele rode u 2015. godini'' na području Zagrebačke županije. Ovim projektom se, sedmu godinu za redom, vlasnicima/korisnicima objekata na kojima se nalaze gnijezda bijelih roda godišnje isplaćuje naknada za održavanje krovišta u iznosu od 700,00 kn po gnijezdu.
Molimo se vlasnici/korisnici objekata koji na svom objektu imaju gnijezdo bijele rode, a do sada nisu sudjelovali u projektu, da do 25. srpnja 2015. kontaktiraju Javnu ustanovu Zeleni prsten radi prijave gnijezda. Za ostvarivanje naknade u projektu potrebna je dostaviti slijedeću dokumentaciju:
- izjava(evidencijski list s izjavom korisnika) - ispuniti i potpisati (preuzeti na www.priroda-zagrebacka.hr ili direktno kod djelatnika Javne ustanove prilikom terenskog obilaska)
- preslika osobne iskaznice
- preslika vlasničkog lista ili drugog dokumenta kojim se dokazuje vlasništvo/korištenje objekta na kojem je gnijezdo bijele rode
- preslika broja tekućeg računa (IBAN).

Korisnici koji su do sada sudjelovali u projektu i primali naknadu, a nije bilo izmjene u podacima i dokumentaciji, potrebno je do 25. srpnja 2015. godine dostaviti popunjeni obrazac i izjavu o istinitosti podataka a koji će im biti dostavljeni poštom.
Sva potrebna dokumentacija dostavlja se na adresu: JU Zeleni prsten Zagrebačke županije, 151. samoborske brigade HV 1, 10430 Samobor.

Bijela roda je simbol očuvanih prirodnih staništa te tradicionalnih krajolika, a njihova prisutnost u našoj blizini potvrda je da živimo u zdravom okolišu. Ova vrsta ptice gradi jedno od najvećih i najtežih gnijezda u ptičjem svijetu. Gnijezdo bijele rode može doseći težinu od 700 kg te uzrokovati štetu na krovovima kuća, štagljeva i sjenika. Svrha projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode“ je smanjiti troškove sanacije štete vlasnicima objekata, kao i reducirati slučajeve uklanjanja rodinih gnijezda s objekta.

Projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode“ provodi se kontinuirano od 2009. godine, s ciljem pomoći lokalnom stanovništvu u očuvanju gnijezda roda na objektima, očuvanja kuća na kojima se nalaze gnijezda, stvaranja točne baze podataka o broju gnijezda i populaciji rode, educiranja javnosti i stanovništva o vrlo uskoj vezi čovjeka i rode o ovisnosti njezina opstanka o djelovanju čovjeka, podizanja svijest o potrebi aktivnog djelovanja u zaštiti i očuvanju rode te monitoringa i inventarizacije gnijezdećih parova roda te očuvanja bioraznolikost ruralnog područja.

Za ostale informacije kontaktirati Javnu ustanovu na tel. 6111-552 ili e-pošta: info@priroda-zagrebacka.hr.

15.6.2015. JAVNI POZIV za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Klinča Sela za 2014. godinu

Temeljem članka 5. Odluke o kriterijima i načinu dodjele javnih priznanja i nagrada Općine Klinča Sela («Glasnik Zagrebačke županije» broj 23/09), Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Klinča Sela, dana 12. 6. 2015. godine objavljuje
JAVNI POZIV
za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja
Općine Klinča Sela za 2014. godinu

I. Pozivaju se članovi općinskog vijeća Općine Klinča Sela, općinski načelnik, udruge i neprofitne organizacije koje djeluju na području Općine Klinča Sela te fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Općine Klinča Sela da, ukoliko imaju prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Klinča Sela, dostave svoje prijedloge do 30. 6. 2015. godine.

II. Prijedlog za dodjelu javnog priznanja mora biti pismeno obrazložen i sadržavati slijedeće:
a) za pojedince
- životopis
- tijek rada i ostvarenih rezultata u godini za koju se dodjeljuje javno priznanje,
- temeljito obrazloženje razloga predlaganja
- podmirene financijske obveze prema Općini
b) za pravne osobe
- osnovne podatke o ustroju i djelatnosti
- ostvarene rezultate rada i poslovanja u godini za koju se dodjeljuje priznanje
- temeljito obrazloženje razloga predlaganja
- podmirene financijske obveze prema Općini

III. Kriteriji za dodjelu godišnjih javnih priznanja:

a) za pojedince
- da se radi o pojedincima koji su tijekom godine za koju se dodjeljuje priznanje ostvarili
izuzetne radne rezultate ili dali doprinos unapređenju stanja, odnosno promicanju
pojedinih područja društvenog i gospodarskog života Općine, doprinos međunarodnom
ugledu i promidžbi Općine
- da se radi o pojedincima koji u svojoj životnoj i radnoj sredini uživaju ugled uzornog
djelatnika i stručnjaka, te vrijednog i čestitog čovjeka i građanina

b) za pravne osobe
- da su tijekom godine za koju se dodjeljuje priznanje ostvarili izuzetne poslovne i druge
rezultate trajne vrijednosti u gospodarskom ili društvenom razvitku Općine i doprinijeli
međunarodnoj promidžbi i ugledu Općine.

IV. Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja dostavljaju se Povjerenstvu za dodjelu javnih
priznanja na adresu Općina Klinča Sela, Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja,
Karlovačka 28E, Klinča Sela, putem pošte ili osobno radnim danom od 8.00 do 15.00 sati.

V. Nepravodobni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.
POVJERENSTVO ZA DODJELU
JAVNIH PRIZNANJA
Predsjednik
Stjepan Kupres

8.6.2015. OKIĆKI DAN-OKIĆKE TREŠNJE 2015.

HRVATSKO SELJAČKO PJEVAČKO DRUŠTVO
"DR. ANTUN RADIĆ- OKIĆ"
Poziva vas na kulturno-umjetničku svečanost
OKIĆKI DAN – OKIĆKE TREŠNJE
koja će se održati u subotu 13. lipnja 2015. godine
ispred Osnovne škole u Repišću s početkom u 18,00 sati.
Po završetku kulturno-umjetničkog programa
zabavljat će vas
GRUPA
P L I M A

25.5.2015. Postavljena svjetlosna prometna signalizacija kod skretanja za naselje Goli Vrh

Vozače koji se, vozeći državnom cestom D1 kroz naselje Klinča Sela, približavaju skretanju za naselje Goli Vrh, odnedavno, da uspore i voze opreznije, poziva novopostavljena svjetlosna signalizacija.
„Oprez pješački prijelaz“ pali se na svjetlosnom znaku postavljenom uz rub kolnika i to obostrano tako da upozorava vozače u oba smjera.
Riječ je o svjetlosnom znaku koji su na zahtjev Općine Klinča Sela postavile Hrvatske ceste, budući da se radi o državnoj cesti.
Općina Klinča Sela vodi brigu da se na svim našim lokalnim nerazvrstanim cestama, odnosno na županijskim i državnoj cesti, naročito tamo gdje su ustanove i gdje se kreću najmlađi sudionicu u prometu – a to su djeca, poveća sigurnost u prometu – istaknuo je načelnik gosp. Miljenko Vučković te zahvalio Hrvatskim cestama što prate općinske planove i programe.

19.5.2015. Održan sajam mogućnosti u Klinča Selu

U petak, 15. svibnja 2015. od 9 do 12 sati u Klinča Selu održan je Sajam mogućnosti u sklopu preventivnog programa Zajedno više možemo u organizaciji Policijske uprave Zagrebačke i Policijske postaje Jastrebarsko. Na sajmu mogućnosti djeci su se predstavaljale udruge s područja naše i susjednih općina i gradova.
Sajam je održan pod pokroviteljstvom Općine Klinča Sela i Komunalnog poduzeća iz Klinča Sela. Sve je bilo spremno za događanja na školskom igralištu ali je nažalost loše vrijeme spriječilo tu mogućnost tako da je sajam preseljen u Društveni dom Klinča Sela.
Tristotinjak učenika iz osnovnih škola iz Jastrebarskog, Pisarovine, Krašića i Klinča Sela ipak se i u zatvorenom prostoru dobro zabavilo i upoznalo s raznim mogućnostima korištenja slobodnog vremena. Možda se upravo ovdje u nekima probudila želja za planinarenjem, muziciranjem u glazbenoj školi, treniranjem karatea ili drugim zanimanjima i mogućnostima koje su ponuđena na Sajmu.
Kiša se ipak malo smilovala pa je održana i planirana utrka u kojoj je sudjelovalo sedamdesetak učenika koji su svi dobili majice koje je donirala Općina Klinča Sela.Sljedeći Sajam mogućnosti u Klinča Selima je na redu za 4 godine, naravno svi vjerujemo u prostoru nove škole a u slučaju kiše dobro bi došla dvorana čemu se također nadamo da će biti tamo do toga događaja.
 

13.5.2015. JAVNI POZIV-evidentiranje nerazvrstanih cesta

 Kojim OPĆINA KLINČA SELA, Karlovačka 28E 10450 Jastrebarsko, Klinča-Sela, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanom cestom REPIŠĆE - BETER, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o početku postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u katastarskom operatu i upisu u zemljišne knjige u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja, na osnovu zakona o cestama NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14.
Nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta;
CESTA REPIŠĆE BETER, k.o. OKić
MOLE SE VLASNICI I KORISNICI NEKRETNINA UZ NERAZVRSTANU CESTU DA OZNAČE SVOJE GRANICE POSJEDA (MEĐE) PREMA CESTI!!!!!
na području premetne trase, u katastarskoj općini Okić.
Predstavnici pravne osobe koja upravlja nerazvrstanim cestama, OPĆINA KLINČA SELA dana 13.05.2015 u 13,00 sati započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena cesta, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Martina Lončarić dipl. ing. geod. predstavnika poduzeća GEO-LAND d.o.o., koji brinu da lomne točke granica zemljišta budu ispravno obilježene.
Snimanje će se izvršiti od 13. 05. 2015 do 22.05.2015. Snimanje izvodi geodetska firma GEO-LAND d.o.o..
Nositelji prava na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojemu je izvedena cesta mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja u geodetskom uredu „GEO-LAND“, A. Mihanovića 14A Jastrebarsko, radnim danom od 8,00 do 12,00, u vremenu od 22.05.2015. do 29.05.2015. uz predhodni dogovor na broj telefona 098/233-519 (Martin Lončarić).
Načelnik općine:
Miljenko Vučković
 

12.5.2015. Klinčaselski hrvači i dalje nižu uspjehe

Tokom travnja i početkom petog mjeseca hrvači su sudjelovali na četri turnira i osvojili sedam medalja.Prvo su 19.04.2015. god. mlađi i
stariji dječaci hrvali na prvenstvu grada Zagreba i Zagrebačke Županije.Bruno Čabula osvojio je zlato, Ivan Jurković i Filip Šimunović srebro, a Andrija Knezović broncu.Vikend nakon toga Antonio Kamenjašević hrvao je na jakom međunarodnom UWW turniru Trofej Jadrana i osvojio treće mjesto 03.05.2015. održalo se prvenstvo Hrvatske za Seniore. Iako je tek ulazno godište Juniora Antonio Kamenjašević odlučio je boriti se sa seniorima. Svi smo se nadali da bi Antonio mogao doći do neke medalje, ali nitko nije očekivao da će on suvremeno doći do prvog mjesta i zlatne medalje. Antonio je u nekoliko borbi pobjedio tehničkim tušem, odnosno prevelikom bodovnom razlikom. U finalu je bio sa domaćim predstavnikom Šokmanom iz Vindije, ali uz sve prljave poteze ipodršku domaće publike nije uspio ozbiljnije zaprjetiti Antoniu koji glatko pobjeđuje i postaje najmlađi Seniorski prvak Hrvatske.
Vikend nakon seniora održalo se prvenstvo Hrvatske za mlađe dječake.Bruno Čabula sa četri pobjede tušem obranio je naslov prvaka Hrvatske od prošle godine, te je postao prvak Hrvatske za mlađe dječake u kategoriji do 30 kg.Robert Hinek Delić i Bruno Pankretić predali su svoje borbe prije početka natjecanja zbog zdravstvenih problema.

5.5.2015. Lovačko društvo iz Okića na skupštini vratilo stari naziv društva

Uz podnošenja izvješća, diskusije o njima, njihovog usvajanja ili određivanja iznosa članarine,  lovačku skupštinu je  obilježilo i prilagođavanje rada Društva novom Zakonu o udrugama (NN 74/14) kao i Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14). Jednoglasnom odukom nazočnih skupštinara donesen je novi Statut Društva kao i interni normativni akti Društva, a koji iz tog Statuta proizlaze.
Najveću pozornost nazočnih ipak je pobudilo donošenje odluke o novom/starom nazivu Društva. Na prijedlog predsjednika – g. Antuna Domovića, jednoglasnom odlukom Skupštine vraćeno je staro ime društvu – Lovačko društvo „Fazan“ Okić, a donošenje takve odluke popraćeno je aklamativnim pljeskom kako samih lovaca tako i njihovih gostiju. Koliko je ta odluka bila važna pokazuju i dobro prikrivene suze radosnice u očima nekih članova s dugogodišnjim stažem u Društvu.
Tajnik Društva, Vjeran Stilinović, prof. predao je predsjedniku Društvu svoju donaciju u vidu uvezenih i katalogiziranih godišta lovačkih časopisa „Lovački vjesnik“, „Dobra kob“ i „Lovočuvar“, a knjižnicu Društva obogatio je i s još dva lovačka naslova.
Brojni gosti, među kojima ističemo načelnika općine Klinča Sela, g. Miljenka Vučkovića, biranim su se riječima obratili okićkim lovcima. Predstavnici brojnih udruga iz ovog našeg lijepog kraja isticali su slogu okićkih lovaca ali i njihovu važnost za očuvanje prirode u kojoj tako volimo uživati. Istovremeno su zahvalili na podršci koju su dobivali kad god su to zatražili posebno ističući kvalitetu lovačkih delicija kojima su bili počašćeni.
Da sve ne ostane samo na lijepim riječima, po završetku Skupštine pobrinuli su se sami lovci koji su za sve nazočne priredili i prigodni domjenak. Uz lovačke i nelovačke delicije te živu glazbu, zabava je trajala do izlaska sunca.
I na samom kraju moramo napomenuti još nešto. Za vrijeme same Skupštine, a potom i tijekom domjenka i zabave uporno se, poput crvene niti, među sugovornicima provlačila misao o tome kako lovci i lovstvo nemaju društveni ugled kakav zaslužuju. Slažemo se s tom konstatacijom. Ostaje nam samo da svojim nastojanjima i svojim rezultatima pokazujemo i dokazujemo da nismo samo oni koji nesmiljeno povlače obarače, već da prirodi s kojom živimo dajemo znatno više nego što od nje uzimamo.
 

5.5.2015. Bespovratna sredstva za energetsku obnovu obiteljskih kuća

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv fizičkim osobama za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća.
Sufinancirati će se Mjere energetske učinkovitosti, odnosno zamjena vanjske stolarije, povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice te ugradnja kondenzacijskog plinskog kotla. Također, sufinancirati će se i ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije poput sunčanih toplinskih pretvarača, kotlova na biomasu, fotonaponskih pretvarača i dizalica topline.
Prijašnjih godina Fond je program provodio u suradnji s jedinicama lokalne i regionalne samouprave, međutim od ove godine građani se sa svojim prijavama trebaju javljati direktno u Fond za zaštitu okoliša.
Sve informacije o Javnom pozivu, prijavni obrazac te popis certifikatora za Zagrebačku županiju možete vidjeti i preuzeti na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost www.fzoeu.hr.
Dostupan je i besplatni Info telefon Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: 0800 200 170.

27.4.2015. Povezivanje državne ceste D1 sa čvorom Donja Zdenčina na A1

Općina Klinča Sela ovih je dana Hrvatskim cestama uputila zahtjev za projektiranje ceste tzv. obilaznica koja bi povezivala državnu cestu D1 (Karlovačku cestu) sa čvorom Donja Zdenčina. Važnost ove planirane prometnice je u tome što će preuzeti sav gospodarski promet iz ovog dijela Županije odnosno Općina Pisarovina i Klinča Sela i dovesti ga do auto-ceste A1 bez opterećivanja lokalnog prometa.Poznato je da na Županijskoj cesti ŽC 3106 nema nadvožnjaka preko željezničke pruge u naselju Donja Zdenčina te da je na lokaciji postojećeg željezničkog prijelaza tehnički vrlo zahtjevno izvesti denivelirani prijelaz što  predstavlja još jedan od razloga za projektiranje nove prometnice.Navedeni prometni pravac predstavlja okosnicu gospodarskog razvoja Općine Klinča Sela tako i susjednih Općina te ga zajedno sa planiranom cestom čvor Donja Zdenčina – Općina Pisarovina (most na Kupi kod Lasinje) treba ga sagledavati kao jedinstvenu prometnu cjelinu.
Nadamo se da će i Hrvatske ceste prepoznati važnost planirane prometnice, udovoljiti našem zahtjevu, te u svom proračunu planirati sredstva za projektiranje cesta, a kasnije i za njenu izgradnju.

 

Anketa

Smatrate li razvoj projekta "Zeleni Grad Kupinec" pozitivnim za ukupni razvoj Općine Klinča Sela?

  

Najčitanije novosti